Praktijk Tegenlicht Praktijk voor psychologische gespreksvoering en spirituele coaching

De afgelopen jaren heb ik mij bekwaamd in het geven van healingen. Dit is een zwijgend proces, waarbij ik de ruimte om je heen (aura) en je energiecentra (chakra’s) middels concentratie en/of handbewegingen, energetisch schoon maak. Hierdoor kun je verlichting ervaren in de volgende levensdomeinen:

werk, wonen, basisveiligheid (eerste chakra)

emotionele belevingen inclusief seksualiteit (tweede chakra)

het vermogen om te doen wat je graag wilt doen (derde chakra)

je verbinding met je met je diepste Zelf en met anderen (vierde chakra)

het gebied van communicatie (vijfde chakra)

je visie op jezelf, anderen en de wereld (zesde chakra)

je zelfbeschikking (zevende chakra)

Na de healing vertel ik je in het kort in welke domeinen ik gewerkt heb. Als je dieper op de inhoud in wilt gaan, valt dat onder de psychologische behandeling, waarbij we de opgedane ervaringen in normaal Nederlands bespreken en in een psychologisch kader zetten

NB: Het ontvangen van een healing is een extra service, die niet door de zorgverzekering wordt vergoed. Een healing duurt ongeveer een kwartier; de kosten bedragen 25 euro per healing. Hiervoor ontvang je een factuur.